Dożynki 2011


Dożynki – święto dziękczynienia Bogu za dar
tegorocznych zbiorów
płodów rolnych jest organizowany w każdej parafii czy
gminie wiejskiej. Przedstawicie społeczności lokalnej danej miejscowości
przygotowują wieniec dożynkowy. 


W
przeszłości nazywany on bywał "plonem" bo też i uosabiał wszystkie
zebrane plony oraz urodzaj. Niosła go na głowie lub wyciągniętych rękach
najlepsza żniwiarka, czasami z pomocą parobków i innych żeńców. Za nią
postępował orszak odświętnie ubranych żniwiarzy, niosących na ramionach
przybrane kwiatami, wyczyszczone kosy i sierpy.


Dzisiaj w dobie kombajnów
wieńce te często bywają przygotowane z ziarna w różnej formule i różnym
kształcie. Możemy jednak spotkać te tradycyjne wykonane z różnych kłosów zbóż
rosnących na polskich polach.


Każdego roku w naszej parafii podczas uroczystej
Mszy św. w procesji wnoszone są wieńce dożynkowe do kościoła, by podziękować
Panu Bogu za urodzaj i zbiór płodów rolnych. 


Na zakończenie Mszy św. wszyscy zostali
poczęstowani chlebem, który został przyniesiony w procesji do ołtarza przy
śpiewie pieśni: Jak ten chleb co złączył
złote ziarna, trak niech miłość złączy nas ofiarna.
Bogu niech będą dzięki
za tych, którzy przygotowali wieńce i uczestniczyli w parafialnych dożynkach
2011 roku.

 opr. ks. Krzysztof Maj

                                                                                                                                             foto. ks. Mariusz