I Komunia święta

 Dzień 22 maja dla wspólnoty parafian gromadzących się na nabożeństwach w kaplicy pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Woli Soleckiej stał się wielkim świętem. W tym dniu 12 dzieci z pobliskiej szkoły, po raz pierwszy przystąpiło do Komunii Świętej.  Uroczystość, której przewodniczył Proboszcz parafii ks. dr Krzysztof Maj rozpoczęła się na placu przed świątynią błogosławieństwem rodziców. Następnie przy wspólnym śpiewie wszyscy weszli do świątyni, by uczestniczyć w sprawowanej Eucharystii. Składamy wyrazy wdzięczności wobec rodziców dzieci za przygotowanie pięknej uroczystości. Szczególne podziękowania składamy Pani Beacie Kośnic, katechetce, która przygotowała dzieci do tej ważnej i pięknej chwili. 

 

Do I Komunii Świętej przystąpili:

1. Patrycja Adach  2. Julia Czapka  3. Daniel Lasek  4. Julia Lasota  5. Michał Mejzner

6. Kacper Michalec   7. Anna Morgaś  8. Patrycja Pałka   9. Martyna Ryło

10. Daria Stępień   11. Kinga Surowiecka  12. Norbert Zawolski