Wieczornica dla Jana Pawła II

W sobotę 30 kwietnia w godzinach wieczornych zgromadziliśmy się w Kaplicy św. Maksymiliana Marii Kolbego, aby przeżywać wigilię beatyfikacji sługi Bożego papieża Jana Pawła II. Nasze zgromadzenie liturgiczne rozpoczęliśmy Mszą świętą sprawowaną przez ks. Proboszcza Krzysztofa Maja. Dziękowaliśmy Panu Bogu w naszej modlitwie za osobę i nauczanie Papieża Polaka oraz prosiliśmy, by wyniesienie na ołtarze naszego rodaka zaowocowało przemianą życia i zasłuchaniem w Jego nauczanie. Po zakończonej modlitwie dzieci ze szkoły w Woli Soleckiej zaprosiły nas na Wieczornicę Jana Pawła II. W piękny sposób zaprezentowały nam historię życia bł. Jana Pawła II oraz Jego pontyfikat. Niejednemu z nas łza zakręciła się w oku. Bardzo serdecznie dziękujemy dzieciom i  Pani Beacie -katechetce ze Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej za przygotowanie tego wspaniałego wieczoru.