Duszpasterze

Proboszcz Parafii

 

ks. kan. dr Krzysztof Maj - ur. 01.04.1960 w Owadowie; pochodzi z parafii pw. św. Bartłomieja we Wsoli; święcenia kapłańskie przyjął 28.05.1988  w Sandomierzu. W parafii pracuje od 2007 roku.

 

Wikariusz


ks. mgr Grzegorz Dąbrowski - ur. 10.05.1991r.  ;pochodzi z parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Brzózie; święcenia kapłańskie przyjął 26.05.2018 w Radomiu. W parafii pracuje od 2018  roku.

 

Rezydent


ks. prałat Tadeusz Gębka - ur. 20.09.1931 w Bąkowej; pochodzi z parafii pw. Bożego Ciała w Wielgim; święcenia kapłańskie przyjął 17.06.1956 w Sandomierzu. W parafii pracuje od 1975 roku.