Duszpasterze

Proboszcz Parafii

 

ks. dr Krzysztof Maj - ur. 01.04.1960 w Owadowie; pochodzi z parafii pw. św. Bartłomieja we Wsoli; święcenia kapłańskie przyjął 28.05.1988  w Sandomierzu. W parafii pracuje od 2007 roku.

 

Wikariuszks. mgr Jarosław Grabka - ur. 12.03.1987r.;pochodzi z parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie; święcenia kapłańskie przyjął 26.05.2013 w Radomiu. W parafii pracuje od 2013  roku.

 

Rezydent


ks. prałat Tadeusz Gębka - ur. 20.09.1931 w Bąkowej; pochodzi z parafii pw. Bożego Ciała w Wielgim; święcenia kapłańskie przyjął 17.06.1956 w Sandomierzu. W parafii pracuje od 1975 roku.