Kapłani pochodzący z parafii


ks. Andrzej Gozdur - ur. 08.04.1968r. w Iłży; święcenia kapłańskie przyjął 05.06.1993 r.
w Radomiu; pracuje w Wydziale Katechetycznym Kurii diecezji radomskiej.

ks. Paweł Lichota - ur. 27.11.1979 r. w Iłży; święcenia kapłańskie przyjął 29.05.2004 r.
w Radomiu; pracuje w parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Radomiu.

ks. Norbert Piwnik - ur. 30.07.1977 r. w Iłży; święcenia kapłańskie przyjął 29.05.2004.
w Radomiu; pracuje w parafii pw. św. Jana Nepomucena w Przysusze.

ks. Marcin Sajnóg - ur. 05.06.1977 r. w Iłży; święcenia kapłańskie przyjął 31.05.2003 r.
w Radomiu; pracuje w parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Radomiu.

ks. Jan Szczerba - ur. 21.03.1956 r. w Solcu nad Wisłą; święcenia kapłańskie przyjął 06.06.1981 r. w Kielcach;

 ks. Zygmunt Rutkowski SAC - ur. 23.09.1956 w Nowej Rudzie; święcenia kapłańskie przyjął 01.05.1982 r. w Ołtarzewie; kapłan Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyn), pracuje w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Radomiu.