Adwent


Cztery niedziele przed Bożym Narodzeniem w kościele powszechnym rozpoczyna się okres liturgiczny zwany ADWENTEM. To szczególny czas oczekiwania na spełnienie proroctwa o przyjściu na świat Mesjasza, który wyzwoli swój lud z niewoli grzechu. W tym okresie lud wierny wpatruje się w Maryję, pokorną służebnicę Pańską, który towarzyszy na pielgrzymim szlaku wiary prowadząc do spotkania z Synem Bożym. Szczególnie tego doświadczamy na Mszy św. zwanej RORATAMI. W naszej parafii taka Msza św. ku czci Matki Bożej jest sprawowana o godz. 6.30. Kwadrans przed tą Mszą jest śpiewana piękna modlitwa – Godzinki. W tym nowym  roku liturgicznym, który rozpoczyna się w pierwszą niedzielę adwentu będziemy rozważali w kontekście sakramentu Eucharystii słowa ze Mszy św: „Oto wielka tajemnica wiary”. A zatem niech serce pełne ufności woła „Przyjdź Panie Jezu”.