Ku pamięci OO. Reformatom

Jednym z zabytków w Solcu nad Wisła jest kościół poklasztorny pw. św. Stanisława Biskupa i męczennika. Książę Krzysztof Zbaraski ufundował go jako wotum wdzięczności za udane poselstwo do Turcji w imieniu króla polskiego. Świątynia ta wraz z kompleksem mieszkalnym dla zakonników była budowana w latach 1626 – 1631. Do pracy duszpasterskie w nowo  wbudowanym kościele zostali zaproszeni franciszkańscy zakonnicy OO. Reformaci. Ich posługa trwała aż do czasu kasaty tego zakonu w Solcu nad Wisłą. Na przestrzeni wieków wielu z nich umierając byli chowani w krypcie kościoła pod głównym ołtarzem lub na miejscowym cmentarzu. Przyszedł czas, by ich upamiętnić. Stąd nosząc w swoim sercu od lat myśl o ich upamiętnieniu ks. Jan Szczerba, pochodzący z tej parafii zainicjował przygotowanie pamiątkowej tablicy oraz pomnika na tutejszym cmentarzu św. Barbary. Jest on nie tylko pomysłodawcą ale fundatorem tablicy i pomnika na cmentarzu. W niedzielę 22 października 2019 podczas Mszy św. o godz. 10.30 pamiątkowa tablica została odsłonięta i poświęcona. Dokonał tego wikariusz prowincji Matki Bożej Anielskiej z Krakowa o. Rufin Maryjko w obecności sekretarza prowincji o. Waldemara Adamczyka również z Krakowa oraz o. Bernarda Potępa z Kazimierza Dolnego. Obecny był także fundator ks. Jan Szczerba oraz długoletni proboszcz solecki ks. Prałat Tadeusz Gębka i wikariusz ks. Grzegorz Dąbrowski. Na tablicy umieszczone są nazwiska 12 Ojców oraz 8 braci, którzy w oparciu o źródła historyczne Zakonu na pewno w tej świątyni zostali pochowani. Niech Bóg wszechmogący, któremu tu służyli będzie dla nich wieczną nagrodą.