Zabytki ruchome


Zabytki ruchome stanowiące wystrój i wyposażenie kościoła farnego pw. Wniebowzięcia NMP w Solcu nad Wisłą wpisane do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Radomiu - załącznik do decyzji konserwatorskiej nr KL II-5330a/23/82 z dnia 25.VIII.1982r.


Kropielnica z piaskowca z ornamentem roślinnym z roku 1609.


Obraz olejny prostokątny przedstawiający Wniebowzięcie NMP pochodzący z roku 1610. Fundacja Ks. Macieja Becha - proboszcza Soleckiego, który odnowił na przełomie XVI i XVII wieku świątynię parafialną.


Drzwi zewnętrzne kute kościoła od strony zakrystii, pochodzące z roku 1563.


Barokowy obraz w bocznym ołtarzu, przedstawiający Chrystusa na krzyżu z pejzażem Jerozolimy, pochodzący z XVII wieku.