Koncert patriotyczny

Rok 1918 po 123 latach niewoli pod zaborami był rokiem wielkiej radości i nadziei, która zagościła w sercach Polaków. Pokolenia czekały na wolność. Rodacy modlili się i walczyli w powstaniach: listopadowym, krakowskim i styczniowym. Tęsknotą za wolną Rzeczypospolitą przesiąknięta była literatura, sztuka teatralna, muzyka wykonywana i prezentowana ze względów bezpieczeństwa na obczyźnie. To stanowiło siłę i dumę Polaków, których ówczesne militarne i polityczne mocarstwa wymazały z mapy Europy. Mimo tego dalej w żyłach płynęła polska krew, usta przekazywały polską mowę, a serce wciąż pozostawało wolne, mimo zewnętrznego zniewolenia i upodlenia.

Dzisiaj, kiedy obchodzimy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, dziękujemy Bożej opatrzności za tamtych bohaterów i romantyków tęskniących za tym, co my posiadamy a nie zawsze doceniamy. Z tej racji rok 2018 jest czasem owej wdzięczności i pamięci o tamtych pokoleniach. W różnej formule i w jakże różny sposób pragniemy na płaszczyźnie patriotyzmu wyrazić owo dziękczynienie. Tak też było na początku października w naszym kościele poklasztornym, kiedy miał miejsce „Koncert Niepodległości”, zorganizowany przez Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą, parafię pw. Wniebowzięcia NMP,  Fundację im. Księcia Krzysztofa Zbaraskiego oraz parafialny oddział Akcji Katolickiej. Wystąpili gościnnie Bożena i Lech Makowieccy, tworzący zespół Zayazd oraz dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej w Solcu nad Wisłą, Przedmieściu i Woli Soleckiej. Była to niezwykła lekcja patriotyzmu. Dziękujemy wszystkim pomysłodawcom tego koncertu oraz jego wykonawcom za niezwykły i niezapomniany wieczór.