Życzenia Wielkanocne

Dlaczego szukacie żywego wśród umarłych. Nie ma go tutaj.
Zmartwychwstał!!!!

Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara i daremne nasze nauczanie.

Z Bożej woli po raz kolejny w swoim życiu możemy przeżywać tajemnicę naszego odkupienia dokonanego przez Jezusa Syna Bożego. Dramat Golgoty i śmierć Chrystusa trwały zaledwie dni kilka. Niewiasty jako pierwsi świadkowie pustego grobu przekazały światu niezwykłą wiadomość, że ten który został ukrzyżowany i złożony do grobu w niezwykły sposób ten grób opuścił. „Zwycięzca śmierci, piekła i szatana wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana”. Celebrujemy to wydarzenie, które zmieniło całkowicie ludzkie myślenie. Dla nas pozostaje wymownym znakiem mówiącym o nadziei, że „ludzkie życie się nie kończy lecz tylko się zmienia”. To rodzi radość, która wybrzmiewa słowami „Alleluja Jezus żyje”. Dzięki temu możemy podzielić się radością i z tej racji złożyć wszystkim ludziom dobrej woli najserdeczniejsze życzenia wielkanocne: Niech Jezus Zmartwychwstały napełni Wasze serca miłością, pokojem, przebaczeniem, wrażliwością na bliźniego oraz mocą wiary, która nie koncentruje uwagi na „święconku” ale na ołtarzu – stole Wiecznego Chleba dającego życie wieczne. Szczęść Bożę wszystkim na czas kontemplowania fundamentalnej prawdy chrześcijańskiej wiary.