Życzenia

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony;
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice nieskończony.
Wzgardzony okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami;

A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami

Każdego roku świat ludzi wiary w Trójcę Świętą  przeżywa Uroczystość  Narodzenia Pańskiego. Otwierają się drzwi ludzkich serca, by stać się gościnnymi dla Słowa, które ciałem się stało. Bo wolą Wszechmogącego narodzenie Jezusa Syna Bożego ma się zawsze dokonać w ludzkim wnętrzu. On, przychodząc na świat zapragnął, by Miłość w nim królowała.

Drodzy Parafianie. W imieniu ks. Prałata Tadeusza, Ks. Jarosława i własnym pragnę wam wszystkim złożyć życzenia. Niech Boża Dziecina swoim przyjściem na świata napełni was nadzieją na lepsze jurto, łaską zdrowia, które jest potrzebne by bardziej realizować swoje powołanie. Niech również w waszych sercach zagości światło prawdy i duch pokoju, który zrodzi błogosławione owoce.  Lecz nade wszystko te Święta umocnią was w wierze, byście byli światłem świata i solą ziemi. Niech inni patrząc na Was chwalą Ojca, który jest w niebie. Szczęść Boże na to piękne i podniosłe świętowanie.

Podnieś rękę, Boże Dziecię!
Błogosław krainę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą.
Dom nasz i majętność całą,
I Twoje wioski z miastami!


A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami.