Jubileusz szkoły


Najpiękniejsze chwile życia człowieka są najczęściej związane ze szkołą. Tam zawiązują się przyjaźnie a nawet przyszłe małżeństwa i rodziny. W okresie edukacji szkolnej można śmiało mówić, że szkoła była drugim domem. Spotkanie z rówieśnikami i nauczycielami trwające każdego roku blisko 10 miesięcy pozostawia niezatarty ślad w osobistej historii każdego z nas. Warto do nich cyklicznie, przy okazji różnych rocznic wracać. Taką niepowtarzalną okazją było 150 lat istnienia szkoły średniej w Solcu nad Wisłą. Wykształciła liczne zastępy abiturientów, którzy w różnych miejscach i okolicznościach wykorzystywali swoją wiedzę i wrażliwość serca. 

W dniu 4 czerwca w kościele poklasztornym z roku 1626 została odprawiona Msza św. inaugurująca dwudniowe obchody Jubileuszu soleckiej Alma Mater. Liturgii przewodniczył delegat Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa nauczycieli ks. dr hab. Piotr Turzyński – biskup pomocniczy diecezji radomskiej. W słowie skierowanym do licznie zgromadzonych absolwentów pokreślił rolę i znaczenie w ogólnoludzkiej formacji nauczycieli i wychowawców, którzy słowem, a przede wszystkim przykładem życia wskazują właściwą hierarchie wartości. To na niej, jako fundamencie buduje się przyszłość pokoleń i naszego kraju. Wszystkim absolwentom, którzy promują solecką szkołę średnią i przepiękną miejscowość bardzo dziękujemy. Do zobaczenia na kolejnym Jubileuszu.