Wszystkich Świętych - ogłoszenia

Msze św. w Solcu nad Wisłą w dniu 1 listopada – godz. 7.30; 9.00 i 16.00 – w kościele parafialnym

Godz. 10.30 i 12.00 – w kościele poklasztornym. Po Mszy św. o godz. 12.00 procesja modlitewna na cmentarz św. Barbary.

Msze św. w Solcu nad Wisłą w dniu 2 listopada – godz. 7.30; 9.00; 10.30; 12.00 i 16.00 w kościele parafialnym. Po Mszy św. o godz. 12.00 procesja na cmentarz „na Piaskach”.

Wypominki jednorazowe będą czytane na cmentarzach oraz od 2 do 8 listopada przed Mszą św. o godz. 16.00, która będzie odprawiana w intencji zmarłych z wypominków. Zapraszamy do wspólnoty modlitwy.

Zgodnie z obowiązującym od roku 2007 regulaminie cmentarza obowiązkiem każdego dysponenta grobu jest uiszczenie opłaty za wywóz śmieci cmentarnych w kwocie 20 zł na rok. Śmieci te od lipca 2013 roku są wywożone na wysypisko w Radomiu i za ich składowanie płaci parafia jako zarządca cmentarzy.