Bierzmowanie 2015

Pod koniec szkoły gimnazjalnej młodzież po dwu lub trzyletnim przygotowaniu przystępuje do sakramentu bierzmowania. Jest to sakrament dojrzałości chrześcijańskiego życia. Widocznym znakiem takiej dojrzałości jest systematyczne korzystanie z sakramentów, tj. sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii, jak również w miarę systematyczna modlitwa.  Za przygotowanie młodzieży odpowiada Ks. Proboszcz, katechizujący w szkole Ks. Prefekt oraz rodzice i to obydwoje. To oni w sakramencie małżeństwa i chrztu wobec całego Kościoła wyrazili wolę wychowania swoich dzieci w wierze Kościoła Katolickiego. Nikt ich z tego obowiązku nie zwolnił. Proces wychowania to miłość, słowo zachęty i mobilizacji oraz osobiste świadectwo wiary. A zatem nie każdy młody człowiek kończący gimnazjum może przystąpić do sakramentu bierzmowania. To ma być świadoma i dobrowolna decyzja poparta świadectwem religijnego życia. 

W tym roku do sakramentu przystąpiło z klasy drugiej i trzeciej Gimnazjum w Solcu 34 osoby. W dniu 1 czerwca o godz. 17.00 w kościele farnym w Solcu sakramentu dojrzałości udzielił ks. bp dr hab. Piotr Turzyński - biskup pomocniczy naszej diecezji. Było to pierwsze spotkanie nowego Biskupa ze wspólnotą wierzących w naszej parafii. Wraz z młodzieżą wyrażamy wdzięczność za ten sakrament i przepiękne słowo skierowane do młodych jako zachęta do wybierania takiej drogi, która pomnaża dobro w sercach młodych i dorosłych.

Dziękujemy za ogromne zaangażowanie rodziców, wychowawców i Pani Dyrektor w głębokim przeżyciu tego wydarzenia. Niech Duch Święty umacnia w ich sercach wiarę, którą podczas Mszy Św. wyznali ustami.