Remonty przy zabytkach


W ramach Projektu przewiduje się organizowanie w cyklu rocznym imprez kulturalnych, w postaci warsztatów rzemiosł dawnych (wraz z wystawą powarsztatową) w dawnym klasztorze OO. Reformatów w Solcu nad Wisłą. Tematem warsztatów będą charakterystyczne dla terenów nadwiślańskich rzemiosła (wikliniarstwo, obróbka drewna, etc.) oraz sztuka kaligrafii wywodząca się z tradycji klasztornych skryptoriów.

Warsztaty będą prowadzone przez instytucję wpisaną na listę instytucji kultury: Gminną Bibliotekę Publiczną w Solcu nad Wisłą we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Solca nad Wisłą (organizatora Festiwalu Muzyki Klasycznej w Solcu nad Wisłą – obecnie XI edycja) oraz Parafią Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia NMP w Solcu nad Wisłą (właściciela obiektów poklasztornych). Dla realizacji przedsięwzięcia zawarto porozumienie.
W celu umożliwienia realizacji przeprowadzono stosowne prace konserwatorsko-budowlane w zespole poklasztornym OO. Reformatów w Solcu nad Wisłą, położonego przy ul. Zygmunta Łoteckiego 22 w Solcu nad Wisłą, miejscu realizacji.

Projekt o nazwie "Siedemnastowieczny zespół poklasztorny OO. Reformatów w Solcu nad Wisłą - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez zachowanie dziedzictwa oraz dostosowanie do nowych funkcji kulturowych", realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia NMP w Solcu nad Wisłą, Diecezją Radomską, Gminną Bibliotekę Publiczną w Solcu nad Wisłą oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Solca nad Wisłą.

Wartość Projektu to 2 082 031,07 zł, a wkład Funduszy Europejskich 1 453 010,59 zł.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 znajdują się na stronie www.funduszedlamazowsza.eu
Parafia rzymsko - katolicka w Solcu nad Wisłą otrzymała dotację celową w
kwocie 70 000 zł od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
na przeprowadzenie prac w kościele parafialnym zawartych w projekcie: 
"Remont konserwatorski ścian, sklepień oraz dekoracji sztukatorskich 
nawy głównej, kaplic bocznych i kruchty we wnętrzu kościoła parafialnego 
p.w. Wniebowzięcia NMP w Solcu nad Wisłą" - I etap