Życzenia

Alleluja Jezus żyje!!!
Niech Zmartwychwstały Chrystus Syn Boży Was kochani parafianie napełni darem pokoju serca i sumienia, nadzieją na lepsze jutro; miłością przebaczającą i głęboką wiarą, która góry przenosi. Świętujcie fakt pustego grobu bogactwem swych serc i mądrością ducha, aby inni patrząc na Was dostrzegli w Was i poprzez Wasze piękne życie samego Boga. Szczęść Boże dla Was i Waszych rodzin.