Srebrny Jubileusz kapłaństwa

 

W niedzielę 31 sierpnia podczas Mszy św. o godz. 12.00 ks. kan. dr Sławomir Olszewski dziękował Najwyższemu Bogu za 25 lat posługi kapłańskiej. Stacją dziękczynienia, obok swojej rodzinnej parafii - Włostów k/Opatowa, uczynił parafię Solec nad Wisłą między innymi dlatego, że przez 3 lata w niej pracował. Po święceniach kapłańskich, które przyjął 20.V.1989 roku w katedrze radomskiej, został przez Biskupa Edwarda Materskiego skierowany do pracy jako wikariusz w parafii
Wniebowzięcia NMP w Solcu. Tu katechizował dzieci i młodzież, prowadził grupę
pielgrzymkową nr 25 na Jasną Górę, sprawował sakramenty święte pod okiem
ówczesnego proboszcza Ks. kan. Tadeusza Gębki. To wraz z nim stanęli przy
ołtarzu w soleckiej farze. Obecnie ksiądz jubilat pracuje w Niemczech, w
parafii Steinfel, Hausen i Waldzell. Obok pracy czysto kapłańskiej prowadzi
również prace remontowe oraz renowacyjne kościołów tworzących tę parafię.
Jednocześnie podnosi swoje kwalifikacje duszpasterskie oraz intelektualne. W
roku 2006 uzyskał tytuł "doktor filozofii" na Uniwersytecie Goethego
we Frankfurcie nad Menem za pracę naukową "Wkład Johannesa Gruendela do
odnowy teologii moralnej po II Soborze Watykańskim. Analiza i ocena jego
założeń teologicznych". Dziękując za dar kapłaństwa spełniany dla pożytku
wiernych i chwały Kościoła powszechnego, życzymy Drogiemu Jubilatowi wszelkich
łask w dalszym owocnym realizowaniu powołania. 

Szczęść Boże.