Uroczystość Najświętrzego Ciała i Krwi Jezusa - Boże Ciało


 


Każdego roku w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej Kościół katolicki w Polsce obchodzi Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa - Boże Ciało. Uroczystość ta gromadzi wielkie rzesze wiernych, szczególnie podczas procesji, którzy manifestują wiarę w prawdziwą i rzeczywistą obecność Syna Bożego Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Tej manifestacji towarzyszy znaczne zaangażowanie parafian, nie tylko w procesji, ale również w przygotowaniu czterech ołtarzy procesyjnych, które są takimi stacjami modlitwy i słuchania Słowa Bożego. Przy śpiewie pieśni eucharystycznych wykonywanych pod  przewodnictwem organisty p. Kamila Jóźwika i chóru parafialnego, uczestnicy wyrażali wiarę w Boga w Trójcy Jedynego.
   


 


 


 


 


 


 


 


 


Potrzeba w dzisiejszym świecie świadectwa wiary ludzi kościoła, którzy zostali włączeni do tej wspólnoty poprzez sakrament chrztu. Jest to jedna z nielicznych okazji, by we wspólnocie modlitwy być razem z Chrystusem Eucharystycznym na ulicach miast i drogach wsi.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


W tym roku dziękujemy za przygotowanie ołtarzy: rodzinie Fliszkiewiczów i mieszkańcom ul. Krakowskiej; Stowarzyszeniu Przyjaciół Solca; rodzinie Dwojaków i mieszkańcom ul. Łoteckiego oraz jak zawsze OSP Solec nad Wisłą. Na szczególne uznanie zasługuje skupienie i modlitwa wszystkich uczestników procesji, dekoracja domów na trasie procesji oraz zamknięcie sklepów na czas trwania nabożeństwa procesyjnego. Bóg zapłać wszystkim ludziom dobrej woli, dzięki którym tegoroczna procesja mogła mieć tak podniosły i modlitewny przebieg. Każdemu i każdej osobie - uczniowi Chrystusa wielkie dzięki. Bóg zapłać.