Wieczornica dla Jana Pawła II


Podczas pogrzebu Jana Pawła II cały świat był przekonany, że uczestniczył w życiu świętego. Owo przekonanie było wyrażane słowami Sancto subito. Po 9 latach to, co było przekonaniem wiernych stało się faktem, gdy papież Franciszek ogłosił Jana Pawła II świętym kościoła katolickiego. Przed datą tego, wiekopomnego wydarzenia historycznego i teologicznego organizowane były czuwania modlitewne we wszystkich parafiach polskich. Również w małej wspólnocie, jaką stanowią wierni mieszkający przy kaplicy w Woli Soleckiej. Bardzo licznie zgromadzili się 25 kwietnia o godz. 19.00 by wziąć udział w wieczornicy oraz modlitwie dziękczynnej za dar tego Wielkiego Polaka naszych czasów. Przepiękny śpiew jak również teksty Papieża i o Papieżu po raz kolejny ukazały wszystkim obecnym wielkość ducha, intelektu i serca Piotra naszych czasów. A na koniec oklaski dla młodych aktorów były podziękowaniem za ich trud i wielkie serce, które włożyły w przygotowanie tego modlitewnego czuwania. Bóg zapłać.