Życzenia

Alleluja Jezus żyje!Niech Zmartwychwstały Chrystus Syn Boży was kochani parafianie jak i czcigodni Goście napełni darem pokoju serca i sumienia, nadzieją na lepsze jutro; miłością przebaczającą i głęboką wiarą, która góry przenosi. Świętujcie fakt pustego grobu bogactwem swych serc i mądrością ducha, aby inni patrząc na was dostrzegli w was i poprzez wasze piękne życie samego Boga. Szczęść Boże dla was i waszych rodzin.


Duszpasterze i Siostry Michalitki