Misterium


 


Wieczorem 16 kwietnia 2014 roku po raz drugi wspólnota parafialna i goście uczestniczyli w Misterium Męki Pańskiej ulicami Solca nad Wisłą.


Rozważanie Męki Zbawiciela rozpoczęło się w kościele parafialnym od sceny Ostatniej Wieczerzy. Następnie poprzez modlitwę w Ogrójcu, Sąd Piłata i Drogę Krzyżową Jezusa wszyscy zgromadzeni przeszli na tzw. Markową Górę, która tego wieczoru stała się Golgotą. Inscenizacja „Misterium Męki Chrystusa” wprowadziła wszystkich zgromadzonych, którym  towarzyszyły modlitewna cisza i medytacja, w przeżywanie tegorocznego Triduum Paschalnego.


 


Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przedstawienia Męki i Śmierci naszego Zbawiciela.