Spotkanie opłatkowe

W okresie Bożego Narodzenia różne wspólnoty spotykają się na "opłatku". Niejako poprzez to spotkanie pragną oni ponownie przeżyć w wymiarze duchowym i religijnym niezwykłą atmosferę wieczoru wigilijnego. Składają sobie życzenia, śpiewają wspólnie kolędy oraz umacniają wzajemne więzi.


 


Ów cel towarzyszył takiemu spotkaniu, w którym uczestniczyły dzieci i młodzież naszej parafii przynależąca do grupy ministrantów, scholi parafialnej oraz oazy. Spotkanie to było animowane przez ks. Jarosława Grabkę oraz Siostry Michalitki - Cyrylę i Weronikę. 


 


 


 


W to przygotowanie włączyli się również rodzice, którym składamy podziękowanie.