Życzenia"Ach witaj, Zbawco; z dawna żądany,
Tyle tysięcy lat wyglądany!
Na Ciebie króle, prorocy,
Czekali, a Tyś tej nocy -
Nam się objawił".


I my czekamy na Ciebie, Pana,
A skoro przyjdziesz na głos kapłana.
Padniemy na twarz przed Tobą,
Wierząc, żeś jest pod osłoną,
Chleba i wina

W tym szczególnym czasie, kiedy ludzka życzliwość objawiła się w potędze ludzkich serc pełnych miłości i serdeczności przyjmijcie najlepsze  życzenia: niech Bóg w tajemnicy swego Wcielenia obdarzy Was zdrowiem, mocą wiary, nadzieją lepszego jutra, pogodą ducha, spokojem sumienia i wiernością w podążaniu za Chrystusem, który przyszedł na ziemię by człowieka zbawić. Wybierajcie odwieczną światłość, odrzucając zarazem uczynki ciemności. Zło dobrem zwyciężajcie. Niech Bóg Wam błogosławi i od wszelkiego zła strzeże każdego dnia roku Pańskiego 2014. Szczęść Boże. Duszpasterze oraz Siostry Michalitki.


Podnieś rękę, Boże Dziecię!
Błogosław Ojczyznę miłą!
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą,


Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami!
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.