Idzie mój Pan.... - I Komunia Św. 2013

Uroczystość Zesłania Ducha Św.

dla dzieci klas II szkoły w Solcu i

Przedmieściu była dniem

pierwszego pełnego uczestnictwa

we Mszy św. Przez posługę

ks. Proboszcza Krzysztofa Maja

dzieci te po raz pierwszy

przystąpiły do Komunii Świętej.

Dziękujemy Rodzicom za wychowanie małych pociech i troskę o ich dobro. Siostrom Michalitkom dziękujemy za przygotowanie uroczystej Mszy św.