Złota Lista Parafian

Piękno kościoła i jego otoczenia zależy od zaangażowania wiernych, którzy winni się czuć współodpowiedzialni za wszelkie dobro parafii. Proboszczowie się zmieniają, a uczniowie Chrystusa pozostają we wspólnocie parafii, którą darem swej modlitwy i wiary tworzą. 
Z darem modlitwy składam podziękowanie tym wszystkim, którzy bezinteresownie ofiarowali swój czas i pracę na rzecz parafii Solec nad Wisłą w 2016 roku. Są nimi:

BOISKA 
Retmańczyk Henryk i Mateusz;
Sajnóg Teresa i Janusz;
 Siewierski Wiesław;
Siwirski Czesław;
Skrzypczyński Zygmunt;
Skrzypczyński Marian;
 Trepiak Rafał;
Tusiński Tomasz
 Waleniak Ewa i Łukasz,


DZIURKÓW
Jóźwik Antoni, Anna, Kamil;

KŁUDZIE
Żukowski Adam i Ewa
PRZEDMIEŚCIE BLIŻSZE
Chmielnicki Wiesław;
Malicki Zbigniew;
Wodecki Andrzej,

PRZEDMIEŚCIE DALSZE
Barański Sławomir;
 Kądziela Piotr
  Krupa Andrzej;
 Sosnowski Wacław i Zofia;
Szymański Henryk

RAJ 

Burek Arkadiusz i Damian,
Kubas Sławomir;
Kumek Wacław;
Laskowski Paweł;
Stankowski Michał;
Śmieszek Kazimierz i Mariusz


SOLEC

Chmielnicki Zbigniew;
 Cybulska Jolanta,
 Duda Marian i Wiesława;
 Gozdur Krystyna,
Graur Krzysztof;
Jaśkiewicz Barbara;
Kieloch Marzena;
Kieloch Kazimierz;
 Lidak Wiesław;
Olender Andrzej;
Ormianek Piotr;
 Suchorowska Teresa;
Szołajska Agata;
 Urban Andrzej;
 Wasila Andrzej;
Wróbel Marian;
Zardzewiały Jarosław


KOLONIA NADWIŚLAŃSKA
Szczerba Tadeusz

KOLONIA WOLA SOLECKA
Kowalczyk Grzegorz

WÓLKA
Budnik Piotr

WÓJT GMINY SOLEC NAD WISŁĄ - Pan Marek Szymczyk