Złota Lista Parafian

Piękno kościoła i jego otoczenia zależy od zaangażowania wiernych, którzy winni się czuć współodpowiedzialni za wszelkie dobro parafii. Proboszczowie się zmieniają, a uczniowie Chrystusa pozostają we wspólnocie parafii, którą darem swej modlitwy i wiary tworzą. 
Z darem modlitwy składam podziękowanie tym wszystkim, którzy bezinteresownie ofiarowali swój czas i pracę na rzecz parafii Solec nad Wisłą w 2017 roku. Są nimi:


BOISKA 
Bojarski Zdzisław;
Krupa Iwona;
Matyjasek Adam;
Rejmer Mikołaj;
Retmańczyk Henryk;
 Siewierski Wiesław;
Siwirski Czesław;
Skrzypczyński Zygmunt;
 Trepiak Rafał;


DZIURKÓW
Jóźwik Antoni, 
Jóźwik Kamil;
Kałczuga Marian;
Karwicki Tadeusz;
Krupa Marian;
Sajnóg Rafał;
Serafin Marcin

KŁUDZIE
Mazurek Paweł;
Mazurek Tomasz;
Mężyk Krystyna;
Szymański Ryszard;
Żukowski Adam
PRZEDMIEŚCIE BLIŻSZE
Bardzel Adam;
Błażejewski Leopold;
Jóźwik Jakub;
Jóźwik Zbigniew;
Nowicki Andrzej;
Pawłowski Rafał;
Wodecki Andrzej,

PRZEDMIEŚCIE DALSZE
Chajec Tadeusz;
 Malicki Paweł;
 Sosnowski Wacław;
Trela Adam

RAJ 

Burek Arkadiusz;
 Burek Damian;
Burek Sebastian;
Mazur Wiesław;
Śmieszek Kazimierz;
Zgoda Sławomir

SADKOWICE
Konopa Henryk


SOLEC

Borek Andrzej;
Chmielnicki Zbigniew;
 Cybulski Tadeusz;
 Duda Marian;
Fałek Marian;
Graur Krzysztof;
Jarosz Alfreda;
Jastrzębski Mieczysław;
Kacperek Tadeusz;
Kacperek Tomasz;
Kaczmarski Jan;
Kolenda Zenon;
Krawczyk Mariusz;
 Lidak Wiesław;
Małkowski Janusz;
Misiak Edward;
Rogala Zdzisław;
Słaby Stanisław;
 Suchorowski Marian;
Szołajski Jacek;
Ułanek Andrzej;
 Urban Andrzej;
Wojciechowski Artur;
Wojciechowski Grzegorz;
Wojciechowski Waldemar;
Wróbel Marian;
Wsołek Mirosław;
Zarzycki Stanisław


KOLONIA RAJ I NADWIŚLAŃSKA
Kozak Sławomir;
Lichota Adam;
Łyjak Tadeusz;
Pobratym Adam;
Szczerba Tadeusz;
Wróbel Adam

KOLONIA WOLA SOLECKA
Łyjak Jan

WÓLKA
Budnik Piotr;
Lasota Ryszard;
Piwnik Hubert;
Stępień Kazimierz

WOLA SOLECKA
Burek Jan;
Mróz Krzysztof;
Piwnik Jan;
Stańczyk Edward;
Śliwiak Marian