Złota Lista Parafian

Piękno kościoła i jego otoczenia zależy od zaangażowania wiernych, którzy winni się czuć współodpowiedzialni za wszelkie dobro parafii. Proboszczowie się zmieniają, a uczniowie Chrystusa pozostają we wspólnocie parafii, którą darem swej modlitwy i wiary tworzą. 
Z darem modlitwy składam podziękowanie tym wszystkim, którzy bezinteresownie ofiarowali swój czas i pracę na rzecz parafii Solec nad Wisłą w 2018 roku. Są nimi:W związku z obowiązującą dyrektywą Unii Europejskiej zwanej RODO w tym roku nie umieścimy złotej listy parafian, którzy w roku 2018 ofiarowali swój czas i pracę przy zabytkowych obiektach kultury sakralnej naszej miejscowości i parafii. Wielkie wyrazy wdzięczności kieruję w stronę tych Pań i Panów – parafian naszej parafii – za prace ziemne przy pionowej izolacji kościoła poklasztornego, sprzątanie wnętrza świątyni po remoncie i inne prace porządkowe. Bóg wielki zapłać Wam kochani, że nie pozostajecie obojętni wobec możliwości zadbania o zabytkowe świątynie naszej miejscowości. W obecnym roku 2019 będę zbierał pisemne oświadczenia wyrażające zgodę o umieszczeniu danych osobowych na stronie internetowej naszej Parafii.

Jeszcze raz bardzo dziękuję za Waszą pracę i
ofiarowany czas dla Pana Boga.