Aktualności

Wieczornica dla Jana Pawła II

Imieniny ks. Jarosława

Życzenia

Alleluja Jezus żyje!


Misterium


 

Jasełka

Każdego roku grono nauczycielskie wraz z dziećmi Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej z okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotowują jasełka.

Spotkanie opłatkowe

W okresie Bożego Narodzenia różne wspólnoty spotykają się na "opłatku". Niejako poprzez to spotkanie pragną oni ponownie przeżyć w wymiarze duchowym i religijnym niezwykłą atmosferę wieczoru wigilijnego. Składają sobie życzenia, śpiewają wspólnie kolędy oraz umacniają wzajemne więzi.


 

Konkurs kolęd i pastorałek

Tradycyjnie w uroczystość Objawienia Pańskiego w naszej wspólnocie odbył się konkurs kolęd i pastorałek dla dzieci ze Szkół Podstawowych, organizowany przez parafialny oddział Akcji Katolickiej. Prowadzącym spotkanie był Asystent parafialnego oddziału ks.

Życzenia"Ach witaj, Zbawco; z dawna żądany,
Tyle tysięcy lat wyglądany!
Na Ciebie króle, prorocy,
Czekali, a Tyś tej nocy -
Nam się objawił".


I my czekamy na Ciebie, Pana,
A skoro przyjdziesz na głos kapłana.
Padniemy na twarz przed Tobą,
Wierząc, żeś jest pod osłoną,
Chleba i wina

Rekolekcje parafialne – ADWENT 2013

Modlitwa jest dla człowieka tą niezwykłą przestrzenią, w której ma miejsce bardzo osobisty i intymny dialog z Bogiem. Trudno sobie wyobrazić bliskość z Bogiem bez oddechu modlitwą. Stąd szczególny czas, jakim są rekolekcje pozostaje wezwaniem do ustawicznej modlitwy by żyć z Bogiem i w Bogu. To streszczenie pierwszego dnia rekolekcji, które poprowadził w naszej parafii ks.