Aktualności

Czas miłosierdzia i łaski


Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (MT 5,7).

Wielki PostKoncert Walentynkowy

Początek lutego. Gdzie nie spojrzeć króluje kolor czerwony – kolor miłości, kolor walentynek. Walentynki to dzień, na który czeka wielu ludzi, niezależnie od wieku, by serdeczniej niż na co dzień wyrazić uczucia do najbliższej osoby. Istnieje zwyczaj rozsyłania specjalnych kartek, zwykle anonimowych, których motywem przewodnim są serca, kwiaty, czułe wyznania miłości.

Życzenia


Cicha noc, święta noc. 
Pokój niesie ludziom wszem. 
A u żłóbka Matka święta czuwa sama uśmiechnięta. 
Nad Dzieciątka snem.

Wszystkich Świętych - ogłoszenia

Msze św. w Solcu nad Wisłą w dniu 1 listopada – godz.

40 lat minęło

W tym roku przypada 40 rocznica przybycia do parafii Solec nad Wisłą ks. kan. Tadeusza Gębki. Wówczas to ks. bp Piotr Gołębiowski - Administrator Apostolski Diecezji Sandomierskiej mianował ks. Tadeusza proboszczem w Solcu po ks. Bani. Był to czas bardzo trudny o czym wielokrotnie w swoich wspomnieniach mówił Jubilat. Często zaznaczał, że Biskup delegował go tylko na pół roku, a w sytuacji trudności w sprostaniu wymaganiom zostanie przeniesiony na inną parafię. Tak więc pół roku przedłużyło się do 40 lat wytężonej pracy tak duchowej, jak i materialnej.

Pożegnanie Sióstr Michalitek

W dniu 28.06.2015r. po blisko 55 latach posługi w naszej parafii żegnaliśmy Siostry Michalitki. Niełatwe są takie rozstania, zwłaszcza gdy ludzie przebywają ze sobą tyle lat. Zwykle przy takich okazjach pojawiają się podsumowania, słupki i liczby obrazujące osiągnięcia. w Tym wypadku statystyka traci swoją rolę i swój sens, bo to, co zostawiły nasze Siostry Michalitki nie da się ująć w żadne ramy. 

Przede wszystkim zostawiły ogromny kapitał duchowy i świadectwo życia bez reszty oddanego Chrystusowi.

Bierzmowanie 2015

Pod koniec szkoły gimnazjalnej młodzież po dwu lub trzyletnim przygotowaniu przystępuje do sakramentu bierzmowania. Jest to sakrament dojrzałości chrześcijańskiego życia. Widocznym znakiem takiej dojrzałości jest systematyczne korzystanie z sakramentów, tj. sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii, jak również w miarę systematyczna modlitwa.  Za przygotowanie młodzieży odpowiada Ks. Proboszcz, katechizujący w szkole Ks. Prefekt oraz rodzice i to obydwoje.

Boże Ciało

Każdego roku po uroczystości Trójcy Świętej Kościół przeżywa kolejną

Życzenia

Alleluja Jezus żyje!!!