Aktualności

Pożegnanie Sióstr Michalitek

W dniu 28.06.2015r. po blisko 55 latach posługi w naszej parafii żegnaliśmy Siostry Michalitki. Niełatwe są takie rozstania, zwłaszcza gdy ludzie przebywają ze sobą tyle lat. Zwykle przy takich okazjach pojawiają się podsumowania, słupki i liczby obrazujące osiągnięcia. w Tym wypadku statystyka traci swoją rolę i swój sens, bo to, co zostawiły nasze Siostry Michalitki nie da się ująć w żadne ramy. 

Przede wszystkim zostawiły ogromny kapitał duchowy i świadectwo życia bez reszty oddanego Chrystusowi.

Bierzmowanie 2015

Pod koniec szkoły gimnazjalnej młodzież po dwu lub trzyletnim przygotowaniu przystępuje do sakramentu bierzmowania. Jest to sakrament dojrzałości chrześcijańskiego życia. Widocznym znakiem takiej dojrzałości jest systematyczne korzystanie z sakramentów, tj. sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii, jak również w miarę systematyczna modlitwa.  Za przygotowanie młodzieży odpowiada Ks. Proboszcz, katechizujący w szkole Ks. Prefekt oraz rodzice i to obydwoje.

Boże Ciało

Każdego roku po uroczystości Trójcy Świętej Kościół przeżywa kolejną

Życzenia

Alleluja Jezus żyje!!!

Przegląd kolęd i pastorałek

Po raz kolejny Akcja Katolicka naszej parafii zorganizowała przegląd kolęd i
pastorałek w wykonaniu dzieci ze szkoły podstawowej. Udział wzięło 12 dzieci,
które wykonały wobec zgromadzonych licznie rodziców i parafian przygotowane wcześniej kolędy i pastorałki. Było to dla nich wielkim przeżyciem, a dla słuchaczy radością z rozśpiewanych przyszłych artystów. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Akcję Katolicką.

Życzenia

Bóg się rodzi, moc truchleje,   
Pan niebiosów obnażony! 

Adwent

Radujcie się…

Pan jest blisko (Flp 4, 4.5).

Dzień Wszystkich Świętych


Nabożeństwo Różańcowe


Różaniec to szczególna modlitwa Kościoła 
i duchowy oręż dla każdego z nas.


Srebrny Jubileusz kapłaństwa