Aktualności

Wielkanoc

Triduum Paschalne

Teologicznym ukoronowaniem czasu Wielkiego Postu i Wielkiego Tygodnia są święte dni zwane Triduum Paschalne. Wielki Czwartek - ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. To dzień, w którym ukazany jest dramat Piotra w słowach " nie znam Go" i rozpacz Judasza odrzucającego Boże miłosierdzie. Wielki piątek - dzień męki i śmierci Syna Bożego, który zawarł w stwierdzeniu "wykonało się" odwieczny plan zbawienia człowieka po grzechu pierworodnym. Wielka Sobota - cisza i modlitwa w obliczu opieczętowanego grobu.

Misterium Męki i Drogi Krzyżowej

Niedziela Palmowa

Niedzielą Palmową rozpoczynamy obchody Wielkiego Tygodnia. W tradycji Kościoła tego dnia ma obrzęd poświęcenia palm i uroczysta procesja. Niedziela Palmowa to także Niedziela Męki Pańskiej, która wprowadza nas w nastrój Świąt Paschalnych.

Misterium 2017

Wielki Post

Koncert Kolęd

Życzenia

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony;
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice nieskończony.
Wzgardzony okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami;

A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami

Pielgrzymka do Fatimy

PIELGRZYMKA DO FATIMY W DNIACH 11 - 17 LISTOPADA 2017

1 dzień:
WARSZAWA - LIZBONA - FATIMA Zbiórka uczestników w hali odlotów portu lotniczego

Czas pielgrzymowania

Po rocznej przerwie na pątniczy szlak do sanktuarium Czarnej Madonny wyruszyła Nadwiślańska Grupa nr 25. We czwartek 4 sierpnia po Mszy św. sprawowanej o godz. 9.00 z radością i śpiewem z Solca nad Wisłą wyszła piesza pielgrzymka.  Jest to zawsze niezwykły czas modlitwy, rekolekcji w drodze i świadectwa wiary. Każdy z nich miał swoją osobistą intencję, która motywowała do walki ze słabością organizmu, bąblami na nogach, niewygodami noclegu, szybką poranną toaletą, kurzem, deszczem i słońcem. To cała prawda o pielgrzymce.