Aktualności

Podziękowanie

W niedzielę 10 marca 2019 w kościele parafialnym gościliśmy Marszałka Województwa Mazowieckiego p. Adama Struzika. Korzystając z Jego obecności Ks. Proboszcz wraz z przedstawicielami Rady Parafialnej złożył podziękowanie za finansowe wsparcie projektów remontowo-konserwatorskich dwóch zabytkowych świątyń. Ks.

Wielki Post

Koncert kolęd

Życzenia Bożonarodzeniowe

Do naszych serc do wszystkich serc uśpionych dziś zabrzmiał dzwon już człowiek obudzony bo nadszedł czas i dziecię się zrodziło a razem z nim Maleńka przyszła Miłość.

Maleńka Miłość w żłobie śpi Maleńka Miłość przy Matce Świętej dziś cała ziemia i niebo lśni dla tej miłości maleńkiej.

Adwent

Koncert patriotyczny

Pielgrzymi szlak

Od kilkudziesięciu lat w miesiącu sierpniu wyrusza nadwiślańska grupa pielgrzymkowa nr 25. W tym roku 4 sierpnia po Mszy św. w kościele parafialnym wyruszyli przedstawiciele wspólnoty parafialnej na pątniczy szlak. Po raz pierwszy z nowym wikariuszem parafii ks. mgr Grzegorzem Dąbrowskim. Wszyscy patrzyli na nich pełni podziwu i uznania za tak wielkie bohaterstwo pielgrzymowania przy tak wysokiej temperaturze.

Chodź z nami

Jeżeli chcesz doświadczyć prawdziwej miłości Boga i drugiego człowieka CHODŹ Z NAMI.

Uwielbiajmy Pana

2.07.2018r. już po raz drugi gościliśmy w naszej parafii Marię Vadia, świecką charyzmatyczkę i misjonarkę ze Stanów Zjednoczonych. Choć jej sylwetka nie rzuca się w oczy, to jednak jej wewnętrzny duch ukazał wielkość wiary, którą dzieliła się wobec licznie zgromadzonych w soleckiej farze wiernych. Fundamentem jej przepowiadania jest źródło Bożego Objawienia - Biblia. Mogliśmy widzieć efekty korzystania z Pisma Św. w podniszczonych kartkach tejże księgi. By głosić Słowo Boże najpierw trzeba je przyjąć i uczynić mocą swego serca i wiary.

Nadszedł czas na zmiany

Na mocy dekretu ks. bpa Henryka Tomasika po pięciu latach pracy duszpasterskiej z naszej parafii został przeniesiony do parafii pw. Św. Mikołaja w Jedlni ks. mgr Jarosław Grabka.

Jednocześnie do naszej parafii został mianowany wikariuszem ks. mgr Grzegorz Dąbrowski.