Aktualności

Adwent

Koncert patriotyczny

Pielgrzymi szlak

Od kilkudziesięciu lat w miesiącu sierpniu wyrusza nadwiślańska grupa pielgrzymkowa nr 25. W tym roku 4 sierpnia po Mszy św. w kościele parafialnym wyruszyli przedstawiciele wspólnoty parafialnej na pątniczy szlak. Po raz pierwszy z nowym wikariuszem parafii ks. mgr Grzegorzem Dąbrowskim. Wszyscy patrzyli na nich pełni podziwu i uznania za tak wielkie bohaterstwo pielgrzymowania przy tak wysokiej temperaturze.

Chodź z nami

Jeżeli chcesz doświadczyć prawdziwej miłości Boga i drugiego człowieka CHODŹ Z NAMI.

Uwielbiajmy Pana

2.07.2018r. już po raz drugi gościliśmy w naszej parafii Marię Vadia, świecką charyzmatyczkę i misjonarkę ze Stanów Zjednoczonych. Choć jej sylwetka nie rzuca się w oczy, to jednak jej wewnętrzny duch ukazał wielkość wiary, którą dzieliła się wobec licznie zgromadzonych w soleckiej farze wiernych. Fundamentem jej przepowiadania jest źródło Bożego Objawienia - Biblia. Mogliśmy widzieć efekty korzystania z Pisma Św. w podniszczonych kartkach tejże księgi. By głosić Słowo Boże najpierw trzeba je przyjąć i uczynić mocą swego serca i wiary.

Nadszedł czas na zmiany

Na mocy dekretu ks. bpa Henryka Tomasika po pięciu latach pracy duszpasterskiej z naszej parafii został przeniesiony do parafii pw. Św. Mikołaja w Jedlni ks. mgr Jarosław Grabka.

Jednocześnie do naszej parafii został mianowany wikariuszem ks. mgr Grzegorz Dąbrowski.


Życzenia Wielkanocne

Dlaczego szukacie żywego wśród umarłych. Nie ma go tutaj.
Zmartwychwstał!!!!

Triduum Paschalne

Rekolekcje Wielkopostne

Program rekolekcji wielkopostnych 2018 – Solec nad Wisłą

Środa – 21 marca

Spotkanie z Marią Vadia