Aktualności

Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia duszpasterskie 

Wielki Post

Stwórz o Boże we mnie serce czyste

Rekolekcje

Życzenia Bożonarodzeniowe

Adwent

Poświęcenie figury Michała Archanioła

Ku pamięci OO. Reformatom

Na pielgrzymim szlaku

Co roku na przestrzeni kilkudziesięciu lat w dniu 4 sierpnia wyrusza z Solca nad Wisłą piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Tegoroczną poprowadził ks. Grzegorz Dąbrowski przy udziale wikariusza z parafii Lipsko ks. Roberta Krawczyka. Grupa nr 25 liczyła niewielu pątników, a mimo to była widoczna i słyszalna na trasie pielgrzymiego szlaku.

100 lecie Policji

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Pielgrzymka samolotowa - Ziemia Święta + Jordania 

24.1-31.1.2020